Kali Linux for Raspberry Pi 4

Kali Linux สามารถลงใน Raspberry pi 4 ได้แล้ว สามารถดาวน์โหลดกาลีลินุกซ์สำหรับราสเบอร์รี่ Pi 4 ในหน้าดาวน์โหลดกาลี ARM ขณะนี้เรามีการสนับสนุน 32 บิต แต่คาดว่า 64 บิตในอนาคตอันใกล้ คำแนะนำในการติดตั้งไม่แตกต่างจาก Pi2 ทาง Offensive Security คุยว่า Kali Linux จะใช้ประโยชน์ทุกอย่างจากสิ่งที่ Pi 4 มีให้ แต่ปัจจุบันยังรองรับได้แบบ 32 บิตเท่านั้น 64 บิตยังคงต้องรอกันไปก่อน สำหรับผู้สนใจสามารถดาวน์โหลด OS Kali Linux ได้ที่นี่ พร้อมดูคำสั่งประกอบได้จากคู่มือ

Raspberry Pi 4 ยังมีปัญหาจากการออกแบบที่ทำให้ไม่สามารถรองรับ USB-C ได้ทุกรุ่น เนื่องจากไม่รองรับสายที่มี Electronic Marked (สายจาก Apple หรือ Google Pixel เป็นต้น) โดยทางผู้ผลิตก็ยอมรับและคาดว่าจะแก้ไขได้ในอนาคต